הצטרפו להצלחה ולעשרות המשפחות
שכבר רכשו בית בפרוייקט!

פרוייקט "פנינת המושב" שלב ב', נבנה בצפון כרכור, בשכונת

"קורן" הפסטורלית והמבוקשת. בפרוייקט נבנים 12 קוטג'ים

דו-משפחתיים, בעיצוב מודרני ובעלי חצר פרטית, המתאימים

למשפחות צעירות, ומציעים קרבה לבתי ספר וגנים.

משרד המכירות נמצא בכניסה לפרויקט בשעות הפעילות: 10:00-18:00 ובימי שישי גם כן.

התוכנית והפרטים הם להמחשה ולצורך מסירת מידע ראשוני בלבד. מובהר בזאת שהחברה תהיה מחויבת אך ורק להסכם המכר ולנספחיו לפי חוק המכר שעליו יחתמו החברה והרוכשים. ט.ל.ח.